up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

2

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Pozostałości zabudowań dworskich

Zespół zabudowań dworskich w Ochotnicy znajdował się pośrodku rozległej połaci równego terenu w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafialnego.

Zabudowania dworskie stoją w miejscu, gdzie od czasów lokacji znajdowała się siedziba sołtysów, a w późniejszych wiekach – wójtów Ochotnicy. W 1828 roku dawne majątki królewskie w Ochotnicy i Tylmanowej zostały zakupione od rządu austriackiego przez Mikołaja Ambrożego Kołodziejskiego, szlachcica i kupca z Jordanowa. Kołodziejski wraz ze swoją liczną rodziną przeniósł się do nowo zakupionego majątku. Na miejscu dawnego dworu w Ochotnicy, Kołodziejski kazał wznieść nowy, murowany budynek dworski. Budynek ten przetrwał do początków XX wieku, kiedy to został rozebrany. 

W latach 60. XIX wieku dziedzicem dóbr w Ochotnicy został August Przerwa Tetmajer, pochodzący z rodziny dziedziców wsi Łopuszna, patriota i uczestnik powstania styczniowego. Staraniem rodziny Tetmajerów wzniesiono w Ochotnicy nowy budynek dworski, nazwany później Tetmajerówką. 28 listopada 1859 roku we dworze tym  urodził się Wiktor Grzesicki, syn Aleksandra i Anny z Kołodziejskich, późniejszy generał w armii Austro-Węgier oraz dowódca legionów polskich. Budynek ten spłonął 23 grudnia 1944 roku, podpalony przez Niemców podczas tzw. krwawej wigilii. 

Z dawnego zespołu dworskiego do dziś zachował się budynek kancelarii dworskiej oraz niektóre budynki gospodarcze. Nadal zamieszkują je potomkowie rodzin dziedziców ochotnickich.

Mapa