up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

9

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Budynek szkoły w Ochotnicy Dolnej – Centrum

Solidny, murowany budynek szkolny w Ochotnicy Dolnej uroczyście oddano do użytku 11 listopada 1938 roku. Odsłonięto wtedy tablicę pamiątkową z inskrypcją: „Ku chwale Ojczyzny, dla dobra nauki, w XX-lecie Niepodległości Polski 1938 roku”. W czasie okupacji niemieckiej budynek został zamieniony na posterunek tzw. policji granatowej. Stacjonowało w nim kilku policjantów polskich, a później zamieszkał w nim też niemiecki żandarm będący ich zwierzchnikiem. 19 lutego 1944 r posterunek został zaatakowany i zdobyty przez oddział partyzancki AK „Wilk”. W trakcie walki zginął niemiecki żandarm Heinrich Kunz, rannych zostało też pięciu policjantów granatowych. Po stronie partyzantów śmierć poniósł Walenty Maziarz „Maciek”, a dwóch innych akowców zostało rannych.

W miejscu dawnego budynku stoi dziś nowy gmach szkolny. W 2018 roku na jego frontowej ścianie zamontowano kamienną tablicę, nawiązującą treścią do tej z 1938 roku, która uległa zniszczeniu w czasie okupacji niemieckiej. W 2020 roku na ścianach budynku powstały patriotyczne murale.

Mapa