up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Ruiny zespołu wodnego „Pod Grapą”

Zespół stał w pobliżu rzeki Ochotnicy na jej orograficznie lewym brzegu, na wysokości osiedla Barbarówka.

Historia stopnia wodnego w tym miejscu sięga przynajmniej XVIII wieku – niewykluczone, że pierwszy zakład wodny powstał tu z inicjatywy starościńskiej i był przynależny do wójtostwa. Zakład był wielokrotnie niszczony przez powodzie i odbudowywany na nowo.

Zgodnie z lokalną tradycją, oprócz młyna w skład zespołu wchodził również folusz, co dodatkowo potwierdza odległą datę powstania zespołu. W swym ostatnim kształcie zespół składał się z budynku produkcyjnego młyna, okazałego budynku mieszkalno-gospodarczego, spichlerza, kuźni i systemu hydroenergetycznego. Zespół zasilało jedno duże koło wodne, na które wodę poprowadzono przykopą od rzeki Ochotnica. Wodę piętrzono kamienno-drewnianym jazem. Zespół został opuszczony pod koniec XX wieku i stopniowo popadał w ruinę.

Do dziś z zespołu zachował się jedynie budynek młyna oraz ruiny budynku mieszkalnego, wciąż stojące w zdziczałym, zarośniętym otoczeniu. W zdewastowanym i opustoszałym budynku można znaleźć resztki dawnego wyposażenia, wyraźnie czytelna jest też linia dawnej przykopy.

 

 

Mapa