up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Tylmanowa

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Punkt oporu "Wietrznica" z 1939 roku - umocnienia na Siwej Górce

Linie okopów znajdują się na zboczu Siwej Górki (wg. lokalnego brzmienia Sywej Górki)  – niewielkiego, częściowo zalesionego wzniesienia, położonego nad osiedlami Rzeka i Jurki w Tylmanowej. 

Punkt Oporu „Wietrznica” stanowi jeden z najlepiej zachowanych kompleksów polskich fortyfikacji polowych z wojny obronnej w południowej Małopolsce. Umocnienia zostały zbudowane w sierpniu 1939 roku przez żołnierzy z Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Żytyń”. Stanowią one fragment większego, niezrealizowanego założenia fortyfikacyjnego, które miało bronić dolinę Dunajca przed spodziewanym atakiem niemieckim od strony Słowacji.

W sierpniu 1939 roku żołnierze Wojska Polskiego z pomocą miejscowych górali wykopali na Siwej Górce kilka linii okopów, rozpoczęli też przygotowania do budowy schronów żelbetowych, których jednak nie zdołano przygotować przed wybuchem wojny. Przez cały dzień 4 września 1939 roku trwały walki o wzgórze, toczone między nielicznymi żołnierzami Korpusu Ochrony Pogranicza i Obrony Narodowej dowodzonymi przez kpt. Romana Wróblewskiego, a nacierającymi pułkami niemieckich strzelców górskich i piechoty słowackiej. Polska obrona nie została przełamana, a żołnierze w obawie przed okrążeniem dopiero o zmroku wycofali się w stronę Zabrzeży i Starego Sącza. 

Okopy, stanowiska oraz miejsca, w których zamierzano postawić żelbetowe schrony są dobrze zachowane i wyraźnie czytelne w terenie. Po umocnieniach na zboczach Siwej Górki oprowadza ścieżka edukacyjno-historyczna, rozpoczynająca się w osiedlu Rzeka przy głównej drodze. Zwiedzając umocnienia warto zwrócić uwagę na naturalnej wielkości makiety uzbrojenia, ustawione na swych dawnych stanowiskach. W terenie umieszczono m.in. makiety armaty ppanc. 37 mm Bofors wz. 36 czy armaty polowej 76,2 mm wz. 1902, a także ciężkiego karabinu maszynowego wz. 30.

Mapa