up
mapa

miejsca

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w osiedlu Króle

Osiedle Króle leży w północnej części Tylmanowej, na prawym (wschodnim) brzegu Dunajca.


W osiedlu istnieje kilka zespołów zabudowy drewnianej, reprezentujących cenne, choć wtórne cechy wynikające z wołoskiego dziedzictwa tych terenów. Domy posiadają archaiczne, niesymetryczne rzuty oraz mszenie w kolorze białym. Dachy posiadają nieduży kąt nachylenia połaci i szczyty bez przyczółków, zdobione na sposób szwajcarski. 


Szczególnie cenna jest tutaj ponad stupięćdziesięcioletnia zagroda, zachowana w stanie pierwotnym. W jej skład wchodzi dom, spichlerz, stajnia i stodoła. 


Niestety, budynki ulegają szybkim przekształceniom, przez co zatracają swój unikatowy charakter. Stanowią własność prywatną i nie są udostępnione do zwiedzania. Część z nich jest nadal zamieszkana. Można je podziwiać jedynie z zewnątrz.


Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00