up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Tylmanowa

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w osiedlu Króle

Osiedle Króle leży w północnej części Tylmanowej, na prawym (wschodnim) brzegu Dunajca.

W osiedlu istnieje kilka zespołów zabudowy drewnianej, reprezentujących cenne, choć wtórne cechy wynikające z wołoskiego dziedzictwa tych terenów. Domy posiadają archaiczne, niesymetryczne rzuty oraz mszenie w kolorze białym. Dachy posiadają nieduży kąt nachylenia połaci i szczyty bez przyczółków, zdobione na sposób szwajcarski. 

Szczególnie cenna jest tutaj ponad stupięćdziesięcioletnia zagroda, zachowana w stanie pierwotnym. W jej skład wchodzi dom, spichlerz, stajnia i stodoła. 

Niestety, budynki ulegają szybkim przekształceniom, przez co zatracają swój unikatowy charakter. Stanowią własność prywatną i nie są udostępnione do zwiedzania. Część z nich jest nadal zamieszkana. Można je podziwiać jedynie z zewnątrz.

Mapa