up
mapa

miejsca

Zbiorowa mogiła zamordowanych Żydów w osiedlu Rzeka

Zbiorowa mogiła zamordowanych Żydów znajduje w osiedlu Rzeka, na niewielkiej łączce w pobliżu rzeki Ochotnicy.


Przed wybuchem II wojny światowej w osiedlu Rzeka mieszkała rodzina Fuhrmanów, jedna z wielu rodzin żydowskich żyjących wówczas w Tylmanowej. W 1942 roku na terenie przylegającym do tartaku i młyna Fuhrmanów, zarówno po północnej stronie (obok zabudowań), jak i po południowej stronie rzeki (na łące) pogrzebano dwie grupy Żydów, zamordowanych przez Niemców. W jednej mogile spoczęło najprawdopodobniej pięć, a w drugiej siedem osób. Byli to Żydzi z Tylmanowej i Ochotnicy, w tym członkowie rodziny Fuhrmanów, z której wojnę przeżyła na terenie gminy tylko jedna osoba –  był to ukrywający się w Gorcach Abraham (Roman) Fuhrman. 


Masowa mogiła Żydów znajduje się obecnie na terenie prywatnym, mimo to jest dostępna. Miejsce to nie zostało dotychczas w żaden sposób upamiętnione ani oznakowane.Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00