up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Ziemianki partyzanckie pod Przehybką

Dawne obozowisko partyzantów sowieckich znajduje się poniżej lokalnej kulminacji Przehybka (1089 m n.p.m.), w pobliżu żółtego szlaku turystycznego.

Na przełomie listopada i grudnia 1944 roku w lesie nad potokiem (część wsi) Jamne założyli obóz partyzanci sowieccy ze zgrupowania ppłk. Iwana Zołotara „Artura”. Grupą, którą zakwaterował częściowo w osiedlu Skałka, a częściowo w zabudowaniach stojących na pobliskiej polanie Buciorówka, dowodził lejtn. Piotr Jarosławcew „Petro”. Korzystając z domostw miejscowych górali, Sowieci zdecydowali się też na budowę zimowego obozu na wschodnim zboczu Przehybki. Rozebrali w tym celu dwie góralskie szopy i wkopali je w porośnięte lasem zbocze nad strumieniem. Obóz ten wykorzystywali do końca roku. Zarysy dawnych ziemianek zachowały się do czasów współczesnych.

Relikty ziemianek znajdują się w lesie, w publicznie dostępnym, choć zarośniętym terenie.

Mapa