up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zespół wypasowy Przysłopów

Ogromny, silnie zarośnięty kompleks dawnych hal i polan, noszący wspólną nazwę Przysłopy, zajmuje szerokie obniżenie, położone w paśmie górskim łączącym Jaworzynę Kamienicką (1288 m n.p.m.) z Gorcem (1228 m n.p.m.). Zespół leży w grzbietowej części pasma, górując nad dolinami potoków Jamne i Jaszcze. Jego zachodnia część położona jest na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Hale Przysłopy, wraz z przylegającymi do nich licznymi polanami, układały się w ciągnący się wzdłuż grzbietu pas, szeroki na kilkaset metrów i długi na prawie sześć kilometrów. Był to jeden z największych obszarów wypasowych w Gorcach. Ich główna część – hale nazywane Przysłop Górny i Przysłop Dolny, należą do najstarszych obszarów wypasowych w Gorcach. Pochodzą one z XV wieku, a ich powstanie można bezpośrednio wiązać z ludnością wołoską, która osiedliła się w Ochotnicy sześć wieków temu. W przeszłości stały tu liczne zabudowania pasterskie (szałasy i koliby), obecnie niezachowane.

Po zaniku pasterstwa w latach powojennych kompleks zaczął szybko zarastać. Na skutek sukcesji lasu z dawnego zespołu wypasowego Przysłopy zachowały się izolowane  polany i hale: Średniak, Przysłop Górny, Przysłop Dolny oraz położona już po stronie Kamienicy polana Bieniowe. Są one pamiątką wołoskiego dziedzictwa Ochotnicy.

Wzdłuż Przysłopów biegnie zielony szlak turystyczny z prowadzący z Gorca na Kiczorę, który łączy się w szczytowych partiach polany Przysłop Dolny z żółtym szlakiem turystycznym, prowadzącym z potoku (część wsi) Jamne w Ochotnicy Górnej. 

Pomimo znacznej sukcesji lasu, z kilku ocalałych fragmentów Przysłopów roztaczają się jedne z najpiękniejszych panoram w Gorcach. Widoczne są z nich wszystkie okoliczne pasma górskie, w tym Tatry, Beskid Wyspowy, szerokie panoramy Gorców oraz malownicze doliny Ochotnicy i Kamienicy.

Na leżącej na terenie Parku Narodowego hali Przysłop Górny znajduje się współczesny, stylowy szałas oraz kilka tablic informacyjnych. Odwiedzając to miejsce należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego.

Mapa