up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

2

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Bacówka "U Bucka" na polanie Buciorówka

Polana Buciorówka to rozległa polana położona w górnej części potoku (część wsi) Jamne, na bocznym grzbiecie Przehybki (1089 m n.p.m.), który oddziela dolinę potoku Jamne od doliny potoku Małe Jaszcze. Bacówka stoi na środku polany, prowadzi do niej oznakowany Szlak Kultury Wołoskiej.

Bacówkami nazywano dawniej budynki, będące centrum sezonowego pasterstwa górskiego. Służyły za schronienie i zaplecze gospodarcze dla pasterzy, którzy letnie miesiące spędzali z owcami na halach. Wypasem kierował baca (główny pasterz), który był odpowiedzialny za wypas owiec należących do wielu gospodarzy – najczęściej mieszkańców jednego osiedla. Na bacówkach przerabiano mleko i wytwarzano sery, które były istotnym składnikiem diety dawnych mieszkańców karpackich wsi. Od zaradności bacy i ilości zgromadzonego latem pokarmu bezpośrednio zależał byt mieszkańców – w przypadku nieudanego sezonu ludziom groził głód. Wypas owiec był więc krytyczną i fundamentalną gałęzią dawnej gospodarki wsi. Nic dziwnego, że obrósł on licznymi zabiegami magicznymi, a samych baców uważano za czarowników, mających bliski kontakt z siłami nadprzyrodzonymi. Bacowie należeli dawniej do ścisłej elity karpackich wsi, liczono się z ich zdaniem i otaczano powszechnym szacunkiem.

Stare, wołoskie tradycje pasterskie Ochotnicy kontynuuje baca Jarosław Buczek, który od 2011 roku prowadzi tu kulturowy wypas owiec. W miesiącach letnich można u niego dostać wszystkie tradycyjne wyroby z owczego mleka – bryndzę, bundz, gołki, oscypki i żentycę, a także tzw. stary syr – wołoski ser dojrzewający, którego dawną, nieco zapomnianą recepturę udało mu się skutecznie odtworzyć.

Bacówka czynna jest od maja do września. Z polany roztaczają się urokliwe widoki na Tatry, Gorc oraz pastersko-rolny krajobraz górnej części doliny potoku Jamne.

Mapa