up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Odsłonięte warstwy skalne fliszu karpackiego w potoku Jamne

Odsłonięcia znajdują się w górnej części doliny potoku Jamne, na stromym zboczu górskim leżącym tuż nad potokiem, przy drodze prowadzącej do osiedla Skałka.

Odsłonięcia fliszu mają postać naprzemiennie ułożonych warstw piaskowców, zlepieńców, łupków oraz margli. Tworzą one pas o długości ok. 200 i maksymalnej wysokości 5 metrów. W obrębie stromego zbocza potoku Jamne odsłaniają się warstwy cienko- i średnioławicowych piaskowców drobnoziarnistych o spoiwie wapnistym, rozdzielonych warstwami szarych oraz czarnych łupków. Utwory te należą do najstarszych skał występujących na terenie gminy Ochotnica Dolna – powstały w epoce górnej kredy, ok. 80 mln lat temu. W obrębie odsłonięć widoczne są charakterystyczne spękania wypełnione kalcytem. Miejscami odsłonięte warstwy skalne układają się w fantastyczne, pofałdowane kształty powstałe na skutek ruchów tektonicznych.

Odsłonięcie znajduje się w otwartym, publicznie dostępnym terenie.

 

Mapa