up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w potoku Lubańskie

Zagroda znajduje się na samym dole potoku Lubańskiego, w pobliżu głównej drogi biegnącej przez wieś.

Wyjątkowo cenny w swej strukturze i formie zespół mieszkalny w Ochotnicy Dolnej. Budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi i inwentarskimi zamknięte są w czworobok. Zespół jest jednym z ostatnich kompletnych zespołów siedliskowych w Ochotnicy Dolnej.

Zespół jest w rękach prywatnych i nie jest udostępniony do zwiedzania. Można go oglądać jedynie z zewnątrz.

 

Mapa