up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Tylmanowa

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w osiedlu Klępy

Osiedle Klępy (dawniej: Klempy) leży w północnej części Tylmanowej, na prawym (wschodnim) brzegu Dunajca.

W osiedlu Klępy zachował się zwarty zespół zabudowy drewnianej, powstałej całościowo na początku XX wieku. Wówczas osiedle zostało całkowicie odbudowane po pożarze, przypadkowo zaprószonym od fajki jednego z sąsiadów.

Położone w bliskim sąsiedztwie budynki prezentują mieszankę pierwotnych oraz licznych wtórnych cech architektury o ogólnokarpackich, wołoskich korzeniach. Wszystkie budynki oparte są na archaicznym, asymetrycznym rzucie. Zachowują wylepione gliną i bielone na intensywnie niebieski kolor mszenia. Dachy bez przyczółków, zamknięte z nadwieszonymi szczytami reprezentują późniejsze cechy. 

Budynki ulegają szybkim przekształceniom, przez co zatracają swój unikatowy charakter. Stanowią własność prywatną i nie są udostępnione do zwiedzania. Część z nich jest nadal zamieszkana. Można je podziwiać jedynie z zewnątrz.

Mapa