up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Obozy - ziemianki partyzanckie pod Kiczorą

Dawne obozowisko partyzanckie znajduje się na wschodnim zboczu Kiczory (1282 m n.p.m.), w źródliskach potoku Forendowskiego, w pobliżu zielonego szlaku turystycznego. Leży na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dobrze ukryte w górach obozowisko było latem 1946 roku jedną z baz tzw. Grupy Ochrony Sztabu zgrupowania partyzanckiego mjr Józefa Kurasia „Ognia”. Partyzanci wykorzystywali je do lipca 1946 roku, kiedy to w wyniku obławy zostali zmuszeni do opuszczenia obozu i przenieśli się do domu Wójciaków w osiedlu Pod Magurką w Ochotnicy Górnej.

Na terenie dawnego obozowiska obecnie zalegają drzewa, powalone przez wichurę w 2015 roku. Miejsce jest trudno dostępne, nie można też go zwiedzać z uwagi na to, że znajduje się w obrębie Gorczańskiego Parku Narodowego.


Mapa