up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Torfowisko wysokie na wzniesieniu Trzy Kopce

Trzy Kopce to niewielkie płaskie wzniesienie położone poniżej szczytu Kiczory (1282 m n.p.m.), na niewielkiej polance leżącej na grzbiecie pomiędzy Kiczorą a Jaworzyną Kamienicką (1288 m n.p.m.). Torfowisko znajduje się na południowym zboczu grzbietu, w pobliżu czerwonego szlaku turystycznego.

Torfowisko znajduje się w obrębie niewielkiego (ok. 20 x 10 metrów) obniżenia, powstałego w rejonie lokalnego występowania skał o mniejszej odporności. Ich zwietrzelina z czasem uszczelniła dno zagłębienia, co zatrzymywało wodę i doprowadziło do powstania niewielkiego zabagnienia. Warstwa torfów w tym miejscu, posiadająca miąższość ok. 1,5 metra, zaczęła się tworzyć ok. 2 tys. lat temu. 

Na obszarze torfowiska występują niezwykle rzadkie w Gorcach gatunki roślin charakterystyczne dla torfowisk wysokich, takie jak m.in.: żurawina błotna, bagno zwyczajne oraz rosiczka okrągłolistna. 

Przez obszar torfowiska prowadzi oznakowana ścieżka dydaktyczna Gorczańskiego Parku Narodowego „Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką”. Jeden z jej przystanków poświęcony jest torfowisku. 

Spod torfowiska rozciągają się piękny widok na Tatry, Beskid Wyspowy i Gorce. Na wschód otwiera się dolina potoku Forendowskiego wraz z widocznym w jej tle Pasmem Lubania.

 

Mapa