up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Wzniesienie Trzy Kopce

Trzy Kopce to niewielkie, płaskie wzniesienie położone poniżej szczytu Kiczory (1282 m n.p.m.), na niewielkiej polance leżącej na grzbiecie pomiędzy Kiczorą a szczytem Jaworzyna Kamienicka (1288 m n.p.m.). Stoją tu dobrze zachowane trzy dawne kopce graniczne.

 

Trzy kopce ustawiano dawniej w miejscach, w których zbiegały się granice trzech sąsiadujących ze sobą wsi. Kopce pod Kiczorą miały nieco wyższą rangę, oprócz granic Kamienicy, Łopusznej i Ochotnicy oznaczały zbieg granic starostwa czorsztyńskiego (Ochotnica), starostwa nowotarskiego (Łopuszna) oraz dóbr należących do klasztoru Klarysek ze Starego Sącza (Kamienica). Kopce sypane były zawsze komisyjnie, w obecności reprezentantów każdej z sąsiadujących ze sobą wsi. Ich usypanie, po jednym dla każdej z wsi, było symbolem osiągnięcia wspólnej zgody co do przebiegu granic wsi. Jeśli granica była sporna, narożnych kopców nie usypywano do momentu uzyskania porozumienia.

 

Z okolicy Trzech Kopców rozciągają się widoki na Tatry, Beskid Wyspowy oraz Gorce. W kierunku wschodnim otwiera się widok na dolinę potoku Forendowskiego wraz z widocznym na jej tle Pasmem Lubania. Kopce stoją w otwartym, publicznie dostępnym terenie. Odwiedzając to miejsce należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego.

Mapa