up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zabudowania osiedla Zagroniówka - kwatera partyzantów AK

Osiedle Zagroniówka położone jest w zachodniej części doliny potoku Jaszcze, na południowych zboczach masywu Magurek.

Polana, na której powstało osiedle, należy do grupy dawnych polan, powstałych w XIX wieku w sąsiedztwie starej hali Magurki. Na polanie zachował się archaiczny zespół osadniczy, typowy dla górskich osiedli Ochotnicy. Składa się z dwóch, oddzielnie położonych, zwartych zagród z przełomu XIX i XX wieku, będących przykładem rozproszonego, samotniczego budownictwa górskiego. Obydwa zespoły posiadają dużą wartość historyczną i krajobrazową. 

W obydwu zagrodach należących do osiedla Zagroniówka od października do listopada 1944 roku kwaterowało dowództwo IV batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej, w tym dowódca batalionu kpt. Julian Zapała „Lampart”. 

Przez osiedle prowadzi Szlak Kultury Wołoskiej, biegnący z doliny potoku Jaszcze na wieżę widokową, stojącą na szczycie Magurek (1108 m n.p.m.).

Osiedle Zagroniówka, pomimo pewnych przekształceń i adaptacji budynków na cele turystyczne, zachowało swój wyjątkowy charakter samotniczego osiedla górskiego. Budynki są własnością prywatną i nie są udostępnione do zwiedzania.

Mapa