up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Tylmanowa

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

7

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Kładka na Dunajcu w osiedlu Wybrańce - zabytek inżynierii

Kładka przez Dunajec, prowadząca do osiedli Wybrańce i Górzany, znajduje się w centrum wsi, tuż przy głównej drodze, na wysokości osiedla Michałki.

Kładka powstała w 1979 roku. Zaprojektował ją inż. Stuczek jako wyraz wdzięczności dla mieszkańców Tylmanowej za pomoc w ukrywaniu się podczas okupacji. Kładka ma formę mostu podwieszanego, na obydwu brzegach rzeki znajdują się dwa stalowe pylony, na których rozpięte są stalowe liny przytrzymujące kładkę. W przeszłości istniały w Tylmanowej trzy kładki tego typu. Jedna z nich, prowadząca do osiedli Kozuby i Grzebaki, zbudowana w 1959 roku wg projektu Józefa Szulca i Włodzimierza Główczaka, była pierwszą tego typu kładką w Polsce oraz drugą w Europie.

Osiedle Wybrańce było dawniej osobnym nadziałem gruntowym, przeznaczonym dla tzw. wybrańca – pieszego żołnierza, który na wezwanie króla stawiał się na wojnę. Piechotę wybraniecką utworzył król Stefan Batory w 1578 roku. We wszystkich wsiach królewskich z każdych 20 łanów do służby w piechocie wybranieckiej powoływany był jeden chłop. Osoba taka nadal uprawiała własną rolę, ale była zwolniona z uiszczania wszystkich danin i świadczeń. Miała natomiast obowiązek regularnego odbywania ćwiczeń wojskowych oraz stawienia się - na wezwanie króla - na wyprawę wojenną w mundurze i z własną bronią. W Tylmanowej, od XVII wieku, wybrańcami była rodzina Zabrzeskich.

Z kładki roztacza się widok na przełom Dunajca, Gorce, Beskid Sądecki. Wcześniej istniała tutaj punkt przeprawy czółnem.

Mapa