up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Torfowisko na polanie Wierch Lubania

W środkowej części polany Wierch Lubania, na zachód od bazy namiotowej znajduje się niewielkie torfowisko, będące pozostałością po dawnym jeziorku osuwiskowym.
 
Jeziorko wypełniało początkowo niewielkie (20m x 5m) i płytkie zagłębienie, powstałe w obrębie rozpadlinowego rowu grzbietowego. Powstanie tego rowu związane było z przemieszczaniem się mas skalnych w obrębie kopuły szczytowej Lubania. W następstwie zarastania zbiornika roślinnością, jeziorko uległo przekształceniu w torfowisko niskie. Współcześnie w obrębie zagłębienia znajdują się jeszcze niewielkie, izolowane zagłębienia wypełnione wodą. Na obszarze torfowiska występuje specyficzna roślinność wilgociolubna: turzyce, sity i liczne gatunki mchów torfowców. Z powstaniem zagłębienia związana jest pewna legenda. Podobno w miejscu tym znajdował się dawniej szałas, chętnie odwiedzany przez zbójników, którego baca i jego juhasi wyjątkowo przeklinali. Gdy pewnego dnia baca rzucił w gniewie: „Niech to diabli wezmą” z nieba uderzył grom, a cały szałas zapadł się pod ziemię, razem z ludźmi, owcami
i dobytkiem. Do dziś w Palmową Niedzielę spod ziemi dobiegają dźwięki dzwonków.
 
Torfowisko znajduje się w otwartym terenie, jednak odwiedzając je należy zachować ostrożność (grząski teren).
 

Mapa