up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Las Mechów pod Przehybą

Połać pierwotnego lasu bukowego rośnie na zachodniej stronie górskiego grzbietu, położonego pomiędzy szczytami Przehyba (1019 m n.p.m.) a Przehybka (1089 m n.p.m.), w pobliżu żółtego szlaku turystycznego. Stanowi eksklawę Gorczańskiego Parku Narodowego o nazwie „Las Mechów”.

 

Las zajmuje obszar o powierzchni ok. 7 ha. Zdecydowanie dominuje w nim żyzna buczyna karpacka, której średni wiek przekracza 120 lat, a domieszkę do niej stanowią sędziwe jodły i świerki. Na terenie lasu znajdują się ciekawe formy skałkowe o antropomorficznych kształtach. Były one uważane za siedlisko złych mocy, unikano ich i niechętnie zapuszczano się w ich pobliże. Być może to właśnie zła sława tego miejsca i strach przed nim uratowały las przed wyrębem i dzięki czemu zachował się on w swojej pierwotnej formie.

 

Las Mechów dostępny jest od strony wschodniej, gdzie przebiega żółty szlak turystyczny biegnący z doliny potoku Jamne na Przysłopy. Odwiedzając go należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

Mapa