up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Wychodnia skalna o kształtach antropomorficznych pod Przehybą

Tajemnicza, antropomorficzna forma skałkowa znajduje się na zachodniej stronie górskiego grzbietu, położonego pomiędzy Przehybą (1019 m n.p.m.) a Przehybką (1089 m n.p.m.). Leży w pobliżu żółtego szlaku turystycznego, w zwartym bukowym lesie będącym eksklawą Gorczańskiego Parku Narodowego o nazwie „Las Mechów”.

Niezwykła wychodnia skalna posiada formę ambony długości ok. 20 metrów i wysokości dochodzącej do 7 metrów. Obiekt zbudowany jest ze zlepieńców oraz  odpornych, gruboławicowych piaskowców magurskich, odsłoniętych w wyniku osunięcia się sporej połaci terenu. Skałki posiadają nierównomierną powierzchnię z licznymi występami i uskokami, układającymi się w fantastyczne kształty przypominające fragmenty czaszek. W najwyższym miejscu skałki tworzą formę przypominającą postać z charakterystycznie zarysowaną twarzą. Wszystkie formy skałkowe powstały w sposób naturalny na skutek selektywnego wietrzenia piaskowca. 

Nietypowy, nieco złowrogi wygląd skałek nie uszedł uwadze pasterzy, którzy przez całe wieki wypasali owce na okolicznych halach. Skałki uważano za siedlisko złych mocy, były otoczone złą sławą i skrzętnie omijane. 

Skałki znajdują się w publicznie dostępnym choć nieco trudnym terenie. Odwiedzając je należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

Mapa