up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

2

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Góra Kiczora oraz zespół dawnych hal Cioski

Kiczora (1282 m n.p.m.) jest wybitnym szczytem położonym we wschodnim odgałęzieniu masywu Turbacza (1310 m n.p.m.), oddzielona od niego rozległą przełęczą Długą. W pobliżu szczytu Kiczory przebiegają czerwony oraz zielony szlak turystyczny. Leży na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Kiczora jest trzecim co do wysokości szczytem w Gorcach. Jej okolice były od wieków intensywnie wykorzystywane pastersko. Na południowych i wschodnich zboczach Kiczory znajdowały się dawniej obszerne hale wypasowe nazywane Cioskami. Cioski były własnością mieszkańców Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej oraz Łopusznej. Hale te należą do najobszerniejszych i zarazem najstarszych terenów wypasowych w Gorcach. Ich powstanie datowane jest na przełom XIV i XV wieku, można je wiązać z pierwszą grupą ludności wołoskiej, która wtedy osiedliła się w Ochotnicy.

Po ostatecznym zaniku pasterstwa w latach sześćdziesiątych XX wieku postępująca sukcesja lasu spowodowała, że stare hale Cioski są już mocno zarośnięte. Wyjątek stanowi obszerna, zwarta polana położona na południowo-wschodnich zboczach Kiczory oraz kilka mniejszych fragmentów, położonych niżej, na południowym ramieniu góry. Miejsce to jest pamiątką wołoskiego dziedzictwa Ochotnicy.

Przez dawny kompleks hal wypasowych przebiega czerwony szlak turystyczny, prowadzący z Lubania na Turbacz oraz zielony, prowadzący w stronę Gorca. W bezpośrednim sąsiedztwie Kiczory znajduje się węzeł szlaków i ścieżek przyrodniczych Gorczańskiego Parku Narodowego.

Z górnej, niezarośniętej części Ciosek roztacza się jedna z najpiękniejszych panoram w Gorcach, obejmująca cały masyw Tatr, Kotlinę Orawsko-Nowotarską, Beskid Sądecki i dolinę Ochotnicy. Odwiedzając to miejsce należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego.

Mapa