up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Droga Knurowska - zabytek inżynierii wojskowej

Droga Knurowska jest dawną drogą wojskową, łączącą dolinę Dunajca z doliną Ochotnicy. Przebiega pomiędzy miejscowościami Knurów i Ochotnica Górna, a pasmo górskie oddzielające te wsie przecina Przełęcz Knurowską (846 m n.p.m.). 

Droga Knurowska powstała około 1911 roku jako austriacka droga wojskowa umożliwiająca „skrótem” przez Ochotnicę szybki transport oddziałów między Podhalem a Sądecczyzną. Droga została zbudowana w ramach przygotowań wojennych czynionych przez monarchę austro-węgierską. Miała być wykorzystywana m.in. do przerzucania oddziałów wojska wraz z taborem, w tym też ciężką artylerią. Zbudowano ją na miejscu starej drogi biegnącej przez Ochotnicę, która przez stulecia służyła jako skrót na drodze królewskiej, która łączyła Sądecczyznę z Podhalem.

W listopadzie 1914 roku przejechał nią od strony Ochotnicy Górnej w rejon Knurowa i Harklowej patrol Kozaków (rosyjskich kawalerzystów). Niedługo później, na początku grudnia 1914 roku, tą samą drogą, ale w stronę Tylmanowej, przemieściły się z Podhala austriackie oddziały cyklistów, które były wsparciem dla oddziałów odpierających ataki Rosjan w okolicach Tylmanowej. Podczas kampanii wrześniowej nad Knurowem znajdowała się polską placówka, natomiast sama droga zabarykadowana była w kilku miejscach drewnianymi zaporami. W styczniu 1945 roku przez Przełęcz Knurowską Armia Czerwona przerzucała swoje oddziały do szturmu Nowego Targu. 

Droga Knurowska jest obecnie drogą publiczną, łączącą Ochotnicę z Knurowem. Posiada wysokie walory historyczne, jest też jednym z niewielu tego typu zabytków inżynierii w Polsce. Droga posiada wysokie walory krajobrazowe, przebiega w niezwykle malowniczym i urozmaiconym otoczeniu. Podróżując nią od Ochotnicy w stronę Przełęczy Knurowskiej, można podziwiać kilka różnych pasm górskich, w tym Gorce, Pieniny, Magurę Spiską, na czele z szeroką panoramą Tatr.

Mapa