up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Fortyfikacje polowe z 1914 roku na przełęczy Knurowskiej

Przełęcz Knurowska (846 m n.p.m.) jest obszerną przełęczą oddzielającą Pasmo Lubania od pozostałej części Gorców, leżącą na granicy wsi Ochotnica Górna oraz Knurów. Przez przełęcz biegnie droga łącząca obydwie wsie. Tablica i krzyż stoją przy samej drodze, w miejscu przecięcia się jej z czerwonym szlakiem turystycznym. 

Po wybuchu I wojny światowej, w obliczu szybkich postępów wojsk carskich jesienią 1914 roku, dowództwo austro-węgierskie rozpoczęło w Karpatach gorączkowe prace fortyfikacyjne, które objęły również dolinę Ochotnicy. Na Przełęczy Knurowskiej rozpoczęto budowę polowego punktu oporu, jednak umocnień tych nigdy nie ukończono. Zmiana sytuacji na froncie w grudniu 1914 roku i odepchnięcie Rosjan daleko na wschód sprawiły, że fortyfikacje w tym miejscu przestały być potrzebne. 

Na Przełęczy Knurowskiej, przy czerwonym szlaku turystycznym, ustawiona jest tablica informacyjna poświęcona m.in. planowanym na przełęczy umocnieniom. W terenie zachowały się relikty okopów oraz ziemnych stanowisk. 

Pozostałości umocnień znajdują się w otwartym, publicznie dostępnym terenie.

Mapa