up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Krzyż i tablica poświęcona Wielkiej Wojnie z lat 1914-1919 na przełęczy Knurowskiej

Przełęcz Knurowska (846 m n.p.m.) jest obszerną przełęczą oddzielającą Pasmo Lubania od pozostałej części Gorców, leżącą na granicy wsi Ochotnica Górna oraz Knurów. Przez przełęcz biegnie stara droga łącząca obydwie wsie. Tablica i krzyż stoją przy samej drodze, w miejscu przecięcia się jej z czerwonym szlakiem turystycznym.

Przełęcz Knurowska była centralnym punktem na Drodze Knurowskiej – strategicznej drodze wojskowej zbudowanej w 1912 roku w ramach przygotowań wojennych, czynionych przez monarchię austro-węgierską. Tablica zawiera informacje o wydarzeniach związanych z działaniami I wojny światowej w rejonie Ochotnicy, sytuacji ludności w trudnych latach 1914-1919 oraz opisuje losy licznie zmobilizowanych do armii mieszkańców wsi. Ustawiony obok niej krzyż upamiętnia około 200 ochotniczan poległych na frontach I wojny światowej oraz ofiary powojennej fali epidemii tyfusu, czerwonki i grypy. 

Na Przełęcz Knurowską prowadzi asfaltowa droga, biegnąca w śladzie dawnej austriackiej drogi wojskowej. Na przełęczy, koło tablicy i krzyża, znajduje się niewielki parking, na którym można zostawić samochód.

 

Mapa