up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Kopiec graniczny w paśmie Lubania

Dawny kopiec graniczny znajduje się na środku małej polanki nazywanej „Ku kopcu”. Leży przy czerwonym szlaku turystycznym prowadzącym z Przełęczy Knurowskiej na Lubań (1211 m n.p.m.), w miejscu, gdzie przecina go stara droga biegnąca ze Szlembarku do Ochotnicy Górnej.

W XVII wieku mieszkańcy Ochotnicy i sąsiadującej z nią wsi Szlembark toczyli spór o przynależność polan wypasowych, leżących w paśmie górskim rozgraniczającym obydwie wsie. Wieloletni zatarg przerodził się w końcu w otwarty konflikt, w ruch poszły pałki i pistolety. Rozsądziła go dopiero specjalnie wezwana komisja królewska, która precyzyjnie rozgraniczyła sporny obszar, a zasięg gruntów oznaczyła kopcami. Gdy w 1770 roku, jeszcze przed I rozbiorem, Austriacy podstępnie zajęli te tereny, nową granicę przebiegającą wzdłuż Pasma Lubania również oznaczyli kopcami, często stawianymi bezpośrednio na poprzednich kopcach królewskich. 

Dawny kopiec graniczny zachował się w sposób czytelny do czasów współczesnych. W 2015 roku został częściowo zrekonstruowany (tj. nadsypany). Odtworzony kopiec jest jednak systematycznie rozjeżdżany przez motocyklistów.

 

Mapa