up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zbiorowa mogiła zamordowanych Żydów w osiedlu Krzyśki

Mogiła znajduje się w osiedlu Krzyśki, nieopodal głównej drogi biegnącej przez Młynne, w pobliżu niewielkiego potoku będącego dopływem potoku Młynne.
 
Pochowano w niej żydowskich mieszkańców Ochotnicy zamordowanych wiosną i latem 1942 roku przez gestapowców z okrytego złą sławą zakopiańskiego „Palace”. Spoczęli w niej m.in. członkowie miejscowego Judenratu (rady żydowskiej) oraz kilkoro dzieci. Nie wiadomo, ile dokładnie osób zostało tu pochowanych, udało się ustalić nazwiska jedynie części z nich.
 
Masowa mogiła Żydów znajduje się obecnie na terenie prywatnym, mimo to jest dostępna. Miejsce nie zostało dotychczas w żaden sposób upamiętnione ani oznakowane.
 

Mapa