up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w osiedlu Soski

Osiedle Soski położone są w dolnej części potoku (część wsi) Młynne. Zespół usytuowany jest tuż przy drodze wiodącej w górę Młynnego.

Znajduje się tutaj cenny zespół zwartej zabudowy drewnianej z drugiej połowy XIX wieku, składający się z dwóch chałup oraz związanych z nimi kilku niewielkich budynków gospodarczych (owczarnie, szopy). Ze względu na niezaburzony charakter i stosunkowo niewiele współczesnej zabudowy w bezpośrednim otoczeniu, zespół należy do ciekawszych przykładów drewnianej zabudowy centrum wsi z końca XIX wieku.

Wszystkie budynki są w rękach prywatnych, niektóre z nich są nadal zamieszkane, przez co nie są udostępnione do zwiedzania. Można je oglądać jedynie z zewnątrz.

 

 

Mapa