up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w osiedlu Gołdyny

Osiedle Gołdyny leży w potoku (część wsi) Młynne, w połowie drogi pomiędzy główną drogą biegnącą przez wieś a graniczną przełęczą Wierchmłynne.

W osiedlu zachował się ciekawy zespół zabudowy drewnianej z końca XIX wieku. W jego skład wchodzi grupa chałup wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczymi.

Wszystkie budynki są własnością prywatną i nie są udostępnione do zwiedzania. Chałupy są opuszczone, natomiast budynki gospodarcze są nadal wykorzystywane przez mieszkających obok właścicieli.

Mapa