up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Tylmanowa

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Potok Złotne

Potok Złotne (lub Potok Złoty) jest dużym potokiem położonym na wysokości osiedla Kłodne, będącym prawym dopływem Dunajca. Potok płynie przez tereny Rezerwatu Kłodne oraz Rezerwatu Pusta Wielka, leżących na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Kłodne było przez wieki osobną wsią, przyłączoną do Tylmanowej dopiero przez Austriaków pod koniec XVIII wieku. W XIV i XV wieku w rejonie Kłodnego intensywnie poszukiwano złota i innych kruszców. Poszukiwania spowodowała informacja zamieszczona przez Jana Długosza w słynnym dziele Liber Beneficiorum, wydanym pod koniec XV wieku. Długosz zamieścił w nim fragment słynnego dziś „Testamentu Piotra Wydżgi” oraz krótką notatkę o złocie i skarbach, ukrytych w górach nad wsią Kłodne. Wywołało to prawdziwą gorączkę złota oraz ściągnęło poszukiwaczy skarbów, zwłaszcza że Długosz przytoczył wskazówki, mające pomóc w odnalezieniu ukrytego na Kłodnem depozytu Wydżgi. Jeszcze kilka wieków później legendarnych już skarbów Wydżgi mieli w górach szukać zbójnicy. 

Złoty Potok leży na terenie obszaru przyrody chronionej, o czym należy pamiętać pragnąc odwiedzić to miejsce.

 

 

Mapa