up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Tylmanowa

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Górski grzbiet Dzwonkówek

Dzwonkówki są  masywem górskim, leżącym w Paśmie Radziejowej. Mają postać niewielkiego, kopulastego wzniesienia z kilkoma niewybitnymi szczytami, z których najwyższy, nazwany na potrzeby kartograficzne Dzwonkówką, wznosi się na wysokość 983 m n.p.m. Obszar leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Był to dawniej teren intensywnie wykorzystywany pastersko – zarówno szczytowe partie masywu Dzwonkówek, jak i jego zbocza, były wylesione i wykorzystywane jako pastwiska, należały one do mieszkańców Tylmanowej, Obidzy, Krościenka i Szczawnicy. Od strony tylmanowskiej znajdowała się na nich polana Przehybka, na której jeszcze w latach powojennych stało kilka pasterskich szałasów (kolib). Po zaprzestaniu wypasu owiec stare, obszerne pastwiska w rejonie Dzwonkówek w krótkim czasie prawie zupełnie zarosły. Ich reliktem są wciąż jeszcze czytelne fragmenty dawnej polany Przehybka, położone przy żółtym szlaku turystycznym. 

Niezarośnięte fragmenty dawnych pastwisk to jedyne punkty widokowe w rejonie Dzwonkówek. Mimo znacznej sukcesji lasu nadal otwierają się stąd niepowtarzalne widoki na Tatry, Pasmo Radziejowej, dolinę Dunajca, Pasmo Lubania oraz Beskid Sądecki.

Mapa