up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Kapliczka "Pod Bozymanką" w potoku Jamne

Kapliczka znajduje się na samym dole potoku (część wsi) Jamne, na niewielkim słupku stojącym na przydrożnej skarpie.

Niewielka drewniana kapliczka skrzynkowa przykryta jest blaszanym daszkiem. Wewnątrz znajduje się współczesna figurka Matki Boskiej. Kapliczka została postawiona w latach powojennych, zastępując na tym miejscu swoją znacznie starszą poprzedniczkę, która zupełnie zniszczała ze starości. We wcześniejszej kapliczce znajdowało się ludowe wyobrażenie Męki Pańskiej, od której zaczęto ją nazywać „Pod Bozymanką". “Bozymanka” to gwarowe określenie Męki Pańskiej, Krzyża Pańskiego. 

Z powstaniem kapliczki wiąże się wiele opowieści. Według jednej z nich kapliczkę postawiono dla ochrony przed wodą. Powodzie regularnie podbierały skarpę, niszcząc przy tym drogę wiodącą wzdłuż Jamnego do centralnej części wsi. Kapliczka miała wpływać na bieg potoku i zatrzymywać wodę, zapobiegając tym samym podbieraniu skarpy i niszczeniu gościńca. Podobno od momentu postawienia kapliczki woda ani razu nie zniszczyła drogi, nawet podczas ogromnej powodzi w 1934 roku.

Kapliczka znajduje się na terenie prywatnym, jednak jest doskonale widoczna z drogi biegnącej przez dolinę potoku Jamne.

 

Mapa