up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

2

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Polana Pańska Przehybka

Polana Pańska Przehybka (995 m n.p.m.) położona jest na przełęczy znajdującej się na górskim grzbiecie, który oddziela pasmo Magurek od masywu Turbacza (1310 m n.p.m.). Leży na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Niewielka polana grzbietowa o nazwie Pańska Przehybka jest zapewne ostatnim reliktem dawnej hali wypasowej, obecnie w większości zarośniętej. Porośnięta jest przez zbiorowisko łąki mieczykowo-mietlicowej, rośnie tu wiele rzadkich i przyrodniczo cennych gatunków łąkowych, charakterystycznych dla śródleśnych polan kośnych. Zespoły takie wykształciły się na terenach pastwiskowych, jednak powszechny regres pasterstwa w latach powojennych doprowadził do zarastania polan, z wielką szkodą dla bioróżnorodności i dużym ubytkiem dla krajobrazu. Z tego też względu w ramach ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Gorców, jakim są górskie polany, Gorczański Park Narodowy prowadzi regularne wykaszanie polan znajdujących się na jego terenie oraz organizuje na nich wypas owiec.

Przez polanę prowadzi ścieżka edukacyjna „Dolina Potoku Jaszcze”. Obok polany znajduje się upamiętnione miejsce katastrofy amerykańskiego bombowca B-24J Liberator. Z polany otwiera się widok na źródliska doliny potoku Jaszcze. Jej zbocza porasta gęsty pierwotny, gęsty las będący pozostałością puszczy karpackiej. Odwiedzając to miejsce należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego.

Mapa