up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Polana Jaworzyna Kamienicka

Jaworzyna Kamienicka jest dużą polaną, położoną na północnym stoku długiego grzbietu górskiego, poniżej mało wybitnego szczytu również noszącego nazwę Jaworzyna Kamienicka (1288 m n.p.m.), będącego drugim co do wysokości szczytem w Gorcach. Leży na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Jaworzyna Kamienicka jest starą, dobrze zachowana polaną wypasową, w przeszłości należącą do Ochotnicy. Po przejściu na własność dóbr kamienickich w XVII wieku, dla podkreślenia zmiany właściciela do nazwy polany zaczęto dodawać przymiotnik „kamienicka”. Przez wieki była użytkowana pastersko, stała się znana głównie za sprawą słynnego bacy kamienickiego Tomasza Chlipały, zwanego Bulandą, który miał na niej swój szałas. Na polanie znajduje się kapliczka tzw. Bulandowa, wzniesiona własnoręcznie przez Bulandę w 1904 roku. Jest ona jednym z najbardziej charakterystycznych i  rozpoznawalnych obiektów w Gorcach.

Kilkaset metrów na zachód od polany, w lesie, znajduje się najbardziej znana jaskinia Gorców – Zbójecka Jama. Na polanie Jaworzyna Kamienicka dokonano też 29 września 1944 roku zrzutu z samolotu członków sztabu przyszłego sowieckiego zgrupowania partyzanckiego, na czele z ppłk. Iwanem Zołotarem „Arturem”.

Polana porośnięta jest krzakami borówek z płatami łąki mieczykowo-mietlicowej. Występuje na niej wiele rzadkich i cennych przyrodniczo gatunków roślin, w tym objętych ochroną. Szczególnie malownicza jest wiosną, gdy pokrywa się gęstym, fioletowym dywanem krokusów. 

Po zaprzestaniu użytkowania polana zaczęła zarastać. Aby zachować jej cenną bioróżnorodność, Gorczański Park Narodowy wprowadził jej regularne wykaszanie, w ramach programu ochrony ekosystemów nieleśnych.

Jaworzyna Kamienicka jest jedną z najpiękniejszych gorczańskich polan. Z racji wysokiego położenia roztacza się z niej szeroka panorama na okoliczne pasma górskie, w tym Gorce, Beskid Sądecki i Beskid Wyspowy. Ze szczytu Jaworzyny Kamienickiej widoczne są też Tatry. Warto zwrócić uwagę na górną część doliny Kamienicy, porośniętą dziką roślinnością będącą pozostałością dawnej puszczy karpackiej. 

Polana leży w pobliżu zielonego szlaku turystycznego, prowadzącego z Kiczory na Gorc. Jest jednym z przystanków na oznakowanej ścieżce dydaktycznej Gorczańskiego Parku Narodowego „Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką”. Brzegiem polany biegną też ścieki rowerowe. Odwiedzając to miejsce należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego.

Mapa

Lista miejsc, znajdujących się w pobliżu