up
mapa

miejsca

trasy_bg

Foto: Adam Brzoza

panoramy

Galeria zdjęć

Przełom Dunajca w osiedlu Kłodne

Przełom Dunajca w osiedlu Kłodne, zwany też Przełomem Tylmanowskim lub Zielonym Przełomem Dunajca, znajduje się pomiędzy Wyśnią Górą (637 m n.p.m.), której zachodnie zbocza bardzo ostro opadają w stronę rzeki, a łagodniejszym, północno-wschodnim grzbietem górskim Lubania (1211 m n.p.m.). Dunajec tworzy w tym miejscu zakole pomiędzy Pasmem Radziejowej a północno-wschodnim grzbietem Lubania. 


Prawobrzeżna część przełomu Dunajca pod Kłodnem jest terenem dzikim i wyjątkowo trudno dostępnym. Dzięki temu zachowała swój pierwotny krajobraz doliny górskiej rzeki, praktycznie niezmieniony od czasów lokacji wsi. Stromo opadające do samego Dunajca, pocięte głębokimi jarami stoki Beskidu Sądeckiego, prezentują się szczególnie piękne jesienią, gdy porastająca je buczyna karpacka przebarwia się na czerwono. 


Przełom na Kłodnem najlepiej podziwiać ze wzgórz leżących po przeciwnej stronie Dunajca lub z wyżej położonych osiedli Kłodnego. Dobrze się też prezentuje z poziomu głównej drogi przebiegającej przez wieś. Można do niego dotrzeć podążając ścieżką prowadzącą z osiedla Łęg Górny do osiedla Królowo.Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00