up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Tylmanowa

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Góra Makowica

Makowica (857 m n.p.m.) to niewybitny szczyt położony w Paśmie Lubania, na południowo-wschodnim grzbiecie tego pasma, pomiędzy Ochotnicą Dolną a Tylmanową.

Makowica leży na terenie dawnych lasów dworskich (wcześniej królewskich), długo nie eksploatowanych, dzięki czemu na jej wschodnich zboczach nadal zachowały się połacie oryginalnego, jodłowo-bukowego boru dolnoreglowego. Od strony Ochotnicy zbocza Makowicy były od stosunkowo odległych czasów użytkowane pastersko – tuż poniżej szczytu znajdowała się obszerna polana z kilkoma kolibami, która powstała najpóźniej w XVIII wieku. Na Makowicy w połowie XIX wieku stanęła jedna z wielu austriackich wież triangulacyjnych, nazywanych przez mieszkańców patryjami.

Obecnie Makowica jest już prawie zupełnie zarośnięta. W bezpośrednim sąsiedztwie jej szczytu przebiega zielony szlak turystyczny. Z wierzchołka góry, między rozłożystymi bukami widoczne jest Pasmo Radziejowej, Dunajec oraz zabudowania Tylmanowej. Miejsce jest wyjątkowo malownicze jesienią.

Mapa

Lista miejsc, znajdujących się w pobliżu