up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Odsłonięcie warstw hieroglifowych w osiedlu Janczury

Miejsce odsłonięcia interesujących warstw skalnych znajduje się w dolnym odcinku rzeki Ochotnica, w pobliżu ujścia potoku Janczurowskiego, zaraz powyżej mostu. 

W obrębie koryta potoku Ochotnica odsłaniają się ciekawe utwory drobnorytmicznego fliszu (naprzemiennych warstw piaskowców, łupków i zlepieńców). Ustawione pionowo, posiadające stosunkowo niewielką miąższość (5 – 10 cm) ławice piaskowców, oddzielone są miąższymi kompleksami zielonkawych oraz szarych łupków. Spoglądając z mostu, można dostrzec liczne uskoki przesuwcze, świadczące o znacznej aktywności tektonicznej tego obszaru w przeszłości. 

Miejsce znajduje się w łatwo dostępnym terenie, przy samej rzece. Warstwy hieroglifowe są najlepiej widoczne latem, przy niskim stanie wody.

 

Mapa