up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Tylmanowa

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

57

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Trzy Kopce - miejsce pochówku samobójców

Trzy dawne kopce graniczne znajdują się na wschodnim zboczu Pasma Radziejowej, na wysokości góry Sobel (711 m n.p.m.), przy żółtym szlaku turystycznym, w trójstyku granic Tylmanowej, Zabrzeży oraz Brzyny.

Potrójne kopce graniczne wyznaczały dawniej punkty, w których spotykały się granice trzech sąsiadujących ze sobą wsi. Miejsca te, leżące najczęściej w odludnych, niedostępnych zakątkach gór, zgodnie z miejscową tradycją wykorzystywano do porzucania zwłok samobójców. Dawniej osoby, które targnęły się na własne życie, nie mogły być chowane na cmentarzu. Zamiast tego ich zwłoki ładowano na stare, dwukołowe wozy, wywożono na granicę wsi gdzie porzucano je razem z wozami, koniecznie po drugiej stronie granicy. Miejsca te były otaczane wyjątkowo złą sławą, omijano je szerokim łukiem i nie zapuszczano się tam nawet w dzień. 

Trzy dawne kopce graniczne, gdzie porzucano zwłoki samobójców (ostatnie “pochówki” w tej lokalizacji miały miejsce pod koniec XIX wieku), nadal są czytelne i znajdują się w łatwo dostępnym terenie.

Mapa