up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Osiedle Majdówka

Majdówka to małe, boczne osiedle Ochotnicy Górnej, leżące we wschodniej części wsi w pobliżu granicy z Ochotnicą Dolną, w dolince niewielkiego potoku wpadającego tu do rzeki Ochotnica.

U wylotu doliny znajdują się dwa strome wzgórza górujące nad szosą ochotnicką i mostem na rzece Ochotnica. 18 października 1944 roku, w pierwszym dniu „bitwy ochotnickiej”, ulokowały się tu połączone grupy żołnierzy Armii Krajowej i partyzantów sowieckich, dowodzone przez pchor. Zbigniewa Olesia „Doga” oraz lejtn. Michaiła Siekaczowa. Partyzanci ostrzelali jadący szosą samochód niemiecki, w którym zginął wysoki oficer Wehrmachtu i jego szofer, starli się też z nadciągającymi oddziałami wroga. Również kolejnego dnia walk w rejonie Majdówki toczyły się walki patroli AK, dowodzonych przez por. Aleksandra Marczyńskiego „Strzemię”, z maszerującymi przez Ochotnicę oddziałami niemieckimi.

Na wzgórzach nie zachowały się ślady stanowisk partyzanckich, za to roztacza się z nich ciekawy widok na Pasmo Lubania i część doliny Ochotnicy. Na wzgórza prowadzą ścieżki biegnące od osiedla Majdówka.

Mapa