up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

3

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Odsłonięcie warstw hieroglifowych w osiedlu Piszczkówka

Osiedle Piszczkówka leży we wschodniej części Ochotnicy Górnej, przy głównej drodze biegnącej doliną Ochotnicy. Odsłonięcie znajduje się w korycie rzeki Ochotnica, tuż powyżej kładki.

W korycie rzeki widoczne jest charakterystyczne odsłonięcie drobnorytmicznego fliszu – naprzemiennie ułożonych warstw piaskowców, mułowców i łupków. Na odcinku ok. 100 metrów następuje znaczne zwiększenie spadku koryta Ochotnicy oraz utworzenie niezwykle malowniczego, niewielkiego przełomu rzecznego. Na odcinku kilkudziesięciu metrów odsłaniają się tu silnie zróżnicowane kolorystycznie i litologicznie  piaskowce cienkoławicowe, wzbogacone warstwami ciemnoszarych oraz kremowych łupków. 

W obszarze przełomu odsłaniają się kilkumetrowe warstwy skalne, tworzące wysokie kamienne koryto, którym wartko płynie rzeka. Górują one niemal pionowo nad nurtem, dzięki czemu doskonale eksponują się ciekawe, naturalne układy warstwowe, przypominające przekładane ciasto. Ponadto pękające w regularnych odstępach ławice piaskowców tworzą długie, charakterystyczne wzory przypominające zęby piły.  

Miejsce znajduje się w łatwo dostępnym terenie, przy samej rzece. Warstwy hieroglifowe są najlepiej jest obserwować latem, przy niższym stanie wody.

 

Mapa