up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Elektrownia wodna Andrzeja Foksa na potoku Jamne

Elektrownia wodna i młyn znajdują się w górnej części potoku Jamne, w osiedlu Łozek, w pobliżu głównej drogi.

Zespół wodny Foksów powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku. Był to niewielki zakład wodny, w skład którego wchodził agregat prądotwórczy oraz urządzenia młyńskie.  Zamontowano w nim pojedyncze koło nasiębierne. Wodę na potoku piętrzono jazem, z którego prowadzono ją krótką, ziemną przykopą na koło wodne. Wytworzona energia elektryczna wykorzystywana była do zasilania niewielkiego młynka, a zakład zaopatrywał w prąd kilka okolicznych gospodarstw. Funkcjonował do momentu elektryfikacji wsi, po której zaprzestano jego dalszej eksploatacji, a na początku lat osiemdziesiątych zdemontowano go i przeniesiono ok. 15 metrów od pierwotnej lokalizacji.

Zakład wodny Andrzeja Foksa jest ostatnim z kilkunastu małych elektrowni wodnych, wzniesionych w latach powojennych na terenie Ochotnicy. Z oryginalnego wyposażenia zachowały się jedynie fragmenty urządzeń młyńskich oraz agregatu prądotwórczego. Mimo to zespół prezentuje wysoką wartość historyczną, a właściciel planuje częściową rekonstrukcję zakładu.

Zespół znajduje się w rękach prywatnych, można go zwiedzać za zgodą właściciela.

 

Mapa