up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Budynek dawnej szkoły na Ustrzyku

Budynek dawnej szkoły znajduje się w osiedlu Ustrzyk, przy głównej drodze biegnącej wzdłuż doliny Ochotnicy. 

Aż do końca XIX wieku młodzież zamieszkująca Ochotnicę praktycznie nie uczęszczała do żadnej szkoły. Wprawdzie w Ochotnicy działała przykościelna szkółka parafialna, utworzona jeszcze w XVII wieku, jednak ze względu na rozległość wsi mogły do niej uczęszczać jedynie dzieci zamieszkujące osiedla położone w pobliżu kościoła. 

Powszechny obowiązek szkolny został w Galicji wprowadzony przez władze austriackie w 1873 roku. Wówczas utworzono w Ochotnicy kilka placówek oświatowych. Jedną z nich była szkoła w osiedlu Zawady w centrum Ochotnicy Górnej, wzniesiona w 1882 roku. Jednak dla dzieci pochodzących z najwyżej położonych osiedli i przysiółków wsi nadal było to zbyt daleko, by mogły w miarę regularnie do niej uczęszczać.

Dlatego w 1901 roku utworzono na Ustrzyku klasę tzw. nadetatową, podlegającą szkole w osiedlu Zawady i mieszczącą się w prywatnym domu. Na bazie tej klasy w 1909 roku wzniesiono na Ustrzyku samodzielną placówkę szkolną.

Budynek szkoły na Ustrzyku, kilkukrotnie przebudowywany i modernizowany, był użytkowany do 2010 roku, kiedy to przebudowano go na schronisko. Dysponuje ono 30 łóżkami, można też skorzystać z dodatkowych 20 miejsc na samych materacach. Pokoje posiadają osobną łazienkę z prysznicem.

Mapa

Lista miejsc, znajdujących się w pobliżu