up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Polana Zielenica

Rozległy pas łąk i polan noszący wspólną nazwę Zielenica leży na górskim grzbiecie, oddzielającym doliny potoku Furcówka oraz potoku Łopuszanka. Od strony północnej polana przylega do zespołu dawnych hal Cioski pod Kiczorą (1282 m n.p.m.). Leży na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Zielenica to stosunkowo płaski kompleks grzbietowych polan, dziś w dużej mierze pozarastanych. Jej ocalałe fragmenty pokrywają krzaki borówek, zachowały się też niewielkie fragmenty cennej przyrodniczo łąki mieczykowo-mietlicowej. Dla ich zachowania Gorczański Park Narodowy przeprowadza coroczne wykaszanie niezarośniętych fragmentów polany w ramach programu ochrony ekosystemów nieleśnych.

W przeszłości na polanie Zielenica znajdowało się nawet kilkanaście kolib pasterskich – rozpadające się ruiny kilku z nich wciąż można odnaleźć wśród krzewów porastających teren polany. W rejonie polany znajdował się też jeden z pierwszych powojennych obozów oddziału partyzanckiego mjr. Józefa Kurasia „Ognia”, rozbity przez obławę sowieckich sił NKWD 28 kwietnia 1945 roku.

Z racji grzbietowego położenia polany roztacza się z niej niezwykle piękna panorama, obejmująca cały masyw Tatr, Kotlinę Orawsko-Nowotarską, Pieniny wraz ze Zbiornikiem Czorsztyńskim, dolinę Ochotnicy i Pasmo Lubania. Wzdłuż polany biegnie czerwony szlak turystyczny oraz ścieżki rowerowe. Odwiedzając to miejsce należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu Gorczańskiego Parku Narodowego.

Mapa