up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Polana Homelka

Polana Homelka leży w górnej części osiedla Bartoszówka, na zachodnim stoku Suchej (1082 m n.p.m.), tuż przy potoku Furcówka. 

Polana położona jest w stosunkowo dzikiej i niezamieszkałej części Ochotnicy. W przeszłości, wraz z sąsiednią halą Stus oraz polanami Pod Stus, Fiedorówka i Solnisko, tworzyła jeden rozległy zespół wypasowy, gęsto zabudowany kolibami. Ze względu na zanik pasterstwa w latach sześćdziesiątych XX wieku pastwiska zaczęły zarastać, przez co zespół rozpadł się na kilka mniejszych polanek, rozdzielonych pasmami lasu. 

Polana leży w terenie, który niewiele się zmienił przez ostatnie kilkaset lat. Warto zwrócić uwagę na widoczną stąd górną część doliny potoku Furcówka, która zachowała się w stanie pierwotnym i jest porośnięta pierwotnym lasem karpackim. Miejsce jest niezwykle kameralne, a panująca tu wyjątkowa cisza dodatkowo potęguje wrażenie pierwotności. Z polany doskonale widać cały dawny zespół wypasowy, obecnie będący malowniczą mozaiką polanek rozrzuconych wśród lasu.

Homelka jest wciąż użytkowana, dzięki czemu zachowała cenną przyrodniczo roślinność, charakterystyczną dla żyznych łąk reglowych. Stoją na niej dwie przebudowane dawne koliby pasterskie.

Polana jest własnością prywatną, mimo to leży w terenie publicznie dostępnym. Można do niej dojść od strony osiedla Bartoszówka bądź nieoznakowaną drogą od strony czerwonego szlaku turystycznego.

Mapa