up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Górna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Kurnytowa koliba na dawnej polanie Kurnytowej

Kurnytowa polana położona jest w górnej części potoku Forendowskiego, na południowym zboczu masywu Magurek. 

Polana leży na obszarze dawnych polan, powstałych w sąsiedztwie starej, dużej hali Magurki. Wzniesiono na niej zespół zabudowań, składający się z budynku mieszkalnego (zwanego Kurnytową Kolibą) oraz sąsiadującego z nim obszernego budynku gospodarczego. Zespół tworzył samotnicze, górskie osiedle jednodworcze, typowe dla Ochotnicy.

Na początku grudnia 1944 roku polana Kurnytowa (należąca wówczas do rodziny Kurnytów) stała się ostatnim obozem oddziału partyzanckiego Armii Krajowej kpt. Juliana Zapały „Lamparta”, który służył im aż do ostatnich dni funkcjonowania AK, tj. do przełomu stycznia i lutego 1945 roku. Partyzanci zamieszkali w istniejących na polanie zabudowaniach, w tym w Kurnytowej Kolibie. To właśnie tu schroniła się początkowo grupa dziewięciu ocalałych z katastrofy bombowca B-24J Liberator lotników amerykańskich. Po wojnie w miejscu tym czasowo obozowali też partyzanci oddziału mjr. Józefa Kurasia „Ognia”.

Z dawnego zespołu zabudowań do naszych czasów zachowała się jedynie Kurnytowa Koliba. Ze względu na wyjątkowe walory architektoniczne oraz historyczne została ona objęta ochroną konserwatorską i wpisana do rejestru zabytków.

Mimo to w 2015 roku polana wraz kolibą zostały sprzedane. Nowy właściciel samowolnie przebudował budynek bez poszanowania jego wartości zabytkowej, przez co częściowo utracił on swój unikatowy, archaiczny charakter. Do Kurnytowej Koliby prowadzi Szlak Kultury Wołoskiej, biegnący z doliny potoku Forendowskiego na wieżę widokową na Magurkach.

Koliba jest własnością prywatną i nie jest udostępniona do zwiedzania. Można ją oglądać jedynie z zewnątrz.

Mapa