up
mapa

miejsca

trasy_bg

Foto: Adam Brzoza

panoramy

Galeria zdjęć

adres Tylmanowa

Popradzki Park Krajobrazowy (część leżąca w Tylmanowej)

Popradzki Park Krajobrazowy zajmuje większą część Beskidu Sądeckiego. Fragment leżący w granicach Tylmanowej obejmuje wschodnią część wsi, tj. zbocza Pasma Radziejowej powyżej linii pól uprawnych.


Park został powołany w 1987 roku. Obejmuje obszar 53,5 tys. ha, co czyni go jednym z największych tego typu obiektów w kraju. Utworzono go z potrzeby ochrony jednego z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski. W granicach Parku założono 12 rezerwatów przyrody, z czego dwa leżą w granicach Tylmanowej. 


Na terenie Parku można spotkać ogromne bogactwo karpackiej fauny i flory, w tym niedźwiedzie, wilki i rysie, a także fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej. 


Przyrodę Popradzkiego Parku Krajobrazowego najlepiej jest podziwiać wędrując szlakami turystycznymi, w tym zwłaszcza żółtym, biegnącym wzdłuż Pasma Radziejowej.