up
mapa

miejsca

trasy_bg

Foto: Adam Brzoza

panoramy

Galeria zdjęć

Kamienna kapliczka w osiedlu Ziemianki

Kamienna kapliczka znajduje się w osiedlu Ziemianki, na zboczu wśród owocowych drzew, nieco ponad zabudowaniami osiedla. 


Kapliczka zbudowana jest z pojedynczego, prostopadłościennego bloku piaskowca, na szczycie którego zatknięto żeliwny krzyż. Jego czołową ścianę pokrywa płaskorzeźba przedstawiająca Archanioła Gabriela, obecnie częściowo zatarta i niekompletna. Pomimo uszkodzeń płaskorzeźba nadal jest czytelna i prezentuje stosunkowo wysoką wartość artystyczną. Natomiast żeliwny krzyż wieńczący kapliczkę wydaje się późniejszy.


Miejscowa tradycja łączy powstanie kapliczki z zarazą cholery, szalejącą w Galicji w 1831 roku. Pierwotnie stała w innym miejscu, położonym nieco poniżej obecnej lokalizacji, w pobliżu zabudowań osiedla. Jednak ofiary zarazy zawsze grzebano w miejscach położonych na obrzeżach wsi, z dala od siedzib ludzkich. Dlatego należy przypuszczać, że kapliczki nie postawiono po to, by oznaczyć miejsce cmentarza cholerycznego (który faktycznie znajdował się znacznie wyżej, w lesie nad osiedlem Ligasy), lecz miała ona charakter wotywny. 


Na początku XXI wieku kapliczka została wyremontowana oraz zabezpieczona przed dalszą degradacją, jednak w wyniku tych prac częściowo utraciła swój oryginalny charakter. Stoi ona na terenie prywatnym, w łatwo dostępnym, publicznym miejscu.