up
mapa

miejsca

trasy_bg

Foto: Adam Brzoza

panoramy

Galeria zdjęć

adres Tylmanowa

Lista miejsc, znajdujących się w pobliżu


Polana Kotelnica

Grzbietowa polana Kotelnica (ok. 820 m n.p.m.) leży po obydwu stronach wschodniego grzbietu Lubania, opadającego w stronę Dunajca. Zajmuje niewielkie siodło pomiędzy dwoma lokalnymi wzniesieniami. 


Polana Kotelnica, wraz z sąsiednimi polanami i halami wypasowymi oraz położonym nieco poniżej grzbietu osiedlem Kotelnica, stanowi jeden z dawnych zespół wypasowych Tylmanowej. Zwierzęta wypasano na halach i polanach. Część polan koszono, a paszę gromadzono w zabudowaniach osiedla Kotelnica (wykorzystywanego także w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu jako miejsce kwaterunku przez partyzantów). Osiedle to było początkowo wykorzystywane jedynie w okresie letnim, stanowiąc zaplecze mieszkalno-gospodarcze dla pasterzy oraz podczas sianokosów. Ze względu na znaczną odległość od centrum wsi starano się uniknąć kłopotliwej i czasochłonnej zwózki siana. Dlatego zebrane siano gromadzono w zabudowaniach osiedla. Po zakończeniu sezonu wypasowego zwierząt nie sprowadzano na dół, tylko zimowano na miejscu, karmiąc je zgromadzonym w lecie sianem. 


Polana nadal jest użytkowana rolniczo, dzięki czemu nie zarasta. Otwierają się z niej piękne widoki na Tatry, dolinę Dunajca w Tylmanowej oraz Pasmo Radziejowej.