up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

7

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Lucyna Kozub

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zespół hal i polan Gorca Młynnieńskiego

Obszar dawnych hal i polan wypasowych zlokalizowany jest na wschód od szczytu Gorca (1 228 m n.p.m.). Hale położone są na spłaszczonym, górskim grzbiecie, oddzielającym dolinę potoku Gorcowy od doliny potoku Młynne.
 
Zespół tworzy dzisiejsza hala Gorc Młynnieński, nazywana w górnej części „W kopie”, wraz przylegającymi do niej dwoma dużymi polanami chłopskimi, nazywanymi: „Pod Gorcem” oraz „Jagiełówki”. W bezpośrednim sąsiedztwie górnej części hali znajduje się kopuła szczytowa Gorca wraz ze stojącą na niej wieżą widokową. Poniżej zalesionego szczytu, przy szlaku, znajduje się wybudowany przez mieszkańców Młynnego krzyż oraz polowy ołtarz.
 
Zespoły wypasowe w rejonie Gorca, w tym dzisiejszą halę Gorc Młynnieński, należy uznać za jedne z najstarszych i największych pastwisk w całych Gorcach. Powstanie hali można wiązać z okresem powstawania wsi i pierwszą grupą pasterzy wołoskich, którzy przybyli na teren dzisiejszej Ochotnicy na początku XV wieku. Dzisiejszy Gorc Młynnieński to górna część dawnej hali, która to była wspólnym pastwiskiem mieszkańców górnej części potoku Młynne (część wsi Ochotnica Dolna). Granice obszaru hal wspólnotowych ustaliły się ostatecznie najpóźniej w XVII wieku. W kolejnych wiekach tereny wypasowe były sukcesywnie powiększane  przez mieszkańców wsi, którzy wyrabiali sobie dodatkowe polany w przylegających do hal lasach królewskich. W latach pięćdziesiątych XX wieku na omawianym obszarze wciąż jeszcze znajdowały się cztery szałasy pasterskie, które niestety nie zachowały się do dzisiaj.
 
Zespół dostępny jest od strony Gorca, przebiega przez niego nieoznakowana ścieżka prowadząca z Gorca na Młynne (część wsi Ochotnica Dolna). Usytuowanie w rejonie grzbietu powoduje, że mimo silnego zarośnięcia z hal tych rozciąga się jedna z najpiękniejszych panoram w Gorcach.
 

Mapa