up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Zespół zabudowy drewnianej z XIX wieku w potoku Gorcowe

Drewniana zagroda znajduje się w osiedlu Górniki, najwyżej położonym osiedlu należącym do potoku (część wsi) Gorcowego.
 
Zagroda powstała pod koniec XIX wieku, mimo to zachowała szereg archaicznych cech, charakterystycznych dla budownictwa karpackiego. Tym samym stanowi cenny krajobrazowo zespół budownictwa drewnianego z dolnej części doliny Ochotnicy.
 
Zagroda jest własnością prywatną i nie jest udostępniona zwiedzającym. Budynek mieszkalny jest wciąż zamieszkany.

Mapa

Lista miejsc, znajdujących się w pobliżu