up
close_menu
miejsca

miejsca

Adres obiektu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
Ilość odwiedzin

1

Ilość odwiedzin
Autor zdjęcia

Foto: Adam Brzoza

Autor zdjęcia

Opis miejsca w wersji audio

0:00
0:00

Osiedle Kudowe

Kudowe jest niewielkim osiedlem, położonym na północnych zboczach pasma Lubania. Jego zabudowania rozciągają się wzdłuż wąskiej i stosunkowo stromej doliny potoku Kudowskiego. 

W znajdującym się w tym osiedlu domu Urbaniaków istniał w czasie wojny ważny punkt kontaktowy Armii Krajowej. W grudniu 1944 roku w budynku tym znalazło schronienie sześciu lotników amerykańskich, którzy wyskoczyli nad rejonem Ochotnicy Dolnej ze spadającego bombowca „Liberator”. Samolot ostatecznie rozbił się w rejonie polany  Pańska Przehybka. Osiedle to w 1947 roku odwiedzali też chętnie partyzanci z oddziału „Wiarusy”.

Wzdłuż doliny potoku Kudowe przebiega zielony szlak turystyczny PTTK, łączący się w rejonie Polany Kudów z czerwonym szlakiem. Na Kudowem zachowało się kilka przykładów lokalnego budownictwa drewnianego, niektóre z budynków pochodzą jeszcze z XIX wieku.

Mapa